نحوه رسیدگی به اعتراض نمایندگانی که اعتبارنامه آنها رد شده، مشخص شد

نمایندگان نحوه رسیدگی به اعتراض نمایندگانی که اعتبارنامه آنها رد شده است، را اصلاح و مشخص کردند.

ادامه مطلب

view:21 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش