نجفی:بودجه ۹۷ آماده شد

شهردار تهران گفت: در این چهار ماه و نیم باید مقدمات برنامه سوم شهرداری را تهیه می کردیم، اعمال مدیریت بودجه سال 96 را دنبال کرده و بودجه سال 97 را آماده می کردیم که آماده تقدیم به شورای شهر است.

ادامه مطلب

view:63 منبع: ویستا - 10 ماه پیش