نجات ۲ توله پلنگ گرفتار در استخر در هرمزگان عکس

این پلنگ ها از نوع پلنگ آسیایی بوده که در معرض خطر انقراض به شمار می‌روند.

ادامه مطلب

view:265 منبع: جنوب نیوز - 1 سال پیش