نجات ۲۰ مسافر در سواحل مازندران

۲۰ مسافر ، دیروز از مرگ حتمی در آب های ساحلی مازندران نجات یافتند.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش