نجات یک معلول که 10 ساعت محبوس مانده بود! در بوکان رخ دادر عکس

حوادث رکنا: فرد ناتوانی که یک شبانه روز در اتاقی مبحوس شده بود، توسط ماموران آتش نشانی نجات پیدا کرد.

ادامه مطلب

view:56 منبع: تی نیوز - 9 ماه پیش