نجات نوجوان 14 ساله از موج های چادگان دریاچه زاینده رود

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان از نجات نوجوان 14 ساله ای که مشغول شنا در چادگان دریاچه زاینده رود بود ، خبر داد.

ادامه مطلب

view:25 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش