نجات مقنی گرفتار شده از عمق چاه ۲۰ متری ( عکس)

محل حادثه یک ساختمان مسکونی بود، با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد مردی میانسال داخل چاهی به عمق 20 متر در حال کار بوده که ناگهان به دلایل نامعلومی به انتهای چاه سقوط کرده و در عمق چاه گرفتار شده بود.

ادامه مطلب

view:25 منبع: عصر ایران - 6 ماه پیش