نجات مرد جوان قبل از خودکشی توسط آتش نشان | فیلم

نجات مرد جوان قبل از خودکشی توسط آتش نشان فیلم نجات مرد جوان قبل از خودکشی توسط آتش نشان را اینجا در سایت تگ مشاهده نمایید. این مرد جوان به دلیل مشکلات شخصی سعی داشت خود را از ساختمان بلندی به پایین بیندازد که در لحظه ای حساس و هنگامی کی می خواست خود را به زمین پرت کند؛ نجات داده شد.

ادامه مطلب

view:229 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش