نجات دو فک خزری گرفتار در تورهای ماهیگیری تصاویر

طی روزهای اخیر دو فک خزری که در تورهای ماهیگیری گرفتار شده بودند با اطلاع به موقع صیادان نجات یافتند.

ادامه مطلب

view:98 منبع: فردا - 2 سال پیش