نجات جان نوزاد اصفهانی با راهنمایی‌های تلفنی کارشناس اورژانس فایل صوتی

بک نوزاد ۱۵ روزه اصفهانی با راهنمایی‌های تلفنی کارشناس اورژانس ۱۱۵ از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.

ادامه مطلب

view:46 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش