نجات جان دختر جوان هنگام سقوط روی ریل قطار فیلم

مشارکت مردمی در نجات جان یک دختر حواس پرت که روی ریل قطار سقوط می‌کند را می‌بینید.

ادامه مطلب

view:172 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش