نتیجه مذاکره اوپک منافع ملی ایران را تامین کرد

علی شمس اردکانی گفت: توافق اوپک منافع ملی ما را تامین کرد.

ادامه مطلب

view:69 منبع: ویستا - 1 سال پیش