نبوی از رساله دکترای خود در دانشگاه آزاد اسلامی دفاع کرد: با اصلاح وضع قوانین و موانع کسب و کار، اقتصاد ایران جهش پیدا می کند

اگر وضع قوانین را درست کنیم ،جلوی فساد گرفته می شود و کارها سرعت پیدا می کند.اگر موانع کسب و کار از بین برود، اقتصاد ایران یک مرتبه جهش پیدا خواهد کرد. - نبوی از رساله دکترای خود در دانشگاه آزاد اسلامی دفاع کرد:با اصلاح وضع قوانین و موانع کسب و کار، اقتصاد ایران جهش پیدا می کند عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر وضع قوانین را درست کنیم ،جلوی فساد گرفته می شود و کارها سرعت پیدا می کند.اگر موانع کسب و کار از بین برود، منبع خبر: فارس دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:18 منبع: قطره - 4 ماه پیش