نبوی از رساله دکترای خود در دانشگاه آزاد اسلامی دفاع کرد: اصلاح وضع قوانین و موانع کسب و کار، سبب جهش اقتصاد ایران می شود

اگر وضع قوانین را درست کنیم ،جلوی فساد گرفته می شود و کارها سرعت پیدا می کند.اگر موانع کسب و کار از بین برود، اقتصاد ایران یک مرتبه جهش می یابد. - نبوی از رساله دکترای خود در دانشگاه آزاد اسلامی دفاع کرد:اصلاح وضع قوانین و موانع کسب و کار، سبب جهش اقتصاد ایران می شود عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر وضع قوانین را درست کنیم ،جلوی فساد گرفته می شود و کارها سرعت پیدا می کند.اگر موانع کسب و کار از بین برود، اقتصاد ... منبع خبر: فارس دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:13 منبع: قطره - 2 ماه پیش