نباید نظام را از توانمندی شایستگان محروم کنیم

دبیر هیات عالی گزینش کشور گفت : فرهنگ کار و نظارت مورد توجه دولت باشد.نباید نظام را از توانمندی شایستگان محروم کنیم.

ادامه مطلب

view:23 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش