نباید نظام را از توانمندی شایستگان محروم کنیم

دبیر هیات عالی گزینش کشور گفت : فرهنگ کار و نظارت مورد توجه دولت باشد.نباید نظام را از توانمندی شایستگان محروم کنیم.

ادامه مطلب

view:43 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش