نباید اثرگذاری فرهنگی کانون معلولان توانا در سایه اقتصاد و مدیریت پنهان بماند

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: نباید اجازه دهید توانمندیتان در عرصه مدیریت و اقتصاد، شما را از توانمندی معنوی و فرهنگی و اثرگذاری دور کند؛ زیرا نگاه شما به وجود ارزشمند انسان و حمایت از توانمندی معلولان و روحیه بخشی به آن‌ها بسیار کار ارزشمند و مهمِ فرهنگی بود.

ادامه مطلب

view:55 منبع: دانا - 9 ماه پیش