ناگفته‌های عجیب یکی از لیدر‌های اصلی اغتشاشات خیابان پاسداران بازیچه دست مجذوبی‌ها قرار گرفتیم!

جلسه رسیدگی به اتهامات یکی از لیدرهای اغتشاشات اسفند ماه سال گذشته در خیابان پاسداران، صبح دیروز در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

ادامه مطلب

view:39 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش