نام 2 مجری تلویزیون در لیست دریافت کننده های میلیاردی

پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج به‌عنوان اولین پرونده رسیدگی به تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری، نزدیک به 9 جلسه است در دادگاه به جریان افتاده و در حال بررسی است.

ادامه مطلب

view:19 منبع: افکار - 4 ماه پیش