نام نویسی از واحد‌های نمونه کرمان برای جشنواره امتنان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: ثبت نام بیست و نهمین دوره جشنواره امتنان از کارگران، گروه‌های کار و واحد‌های نمونه ۱۳۹۶ استان کرمان در حال اجراست و تا ۲۵ دی ماه سال جاری ادامه دارد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش