نامه هنرمندان به مدیرکل دفتر موسیقی برای پرداخت دستمزدشان

مهر نوشت: تعدادی از شرکت کنندگان در دومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی با انتشار متنی خطاب به مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد خواستار پرداخت مطالبات مالی خود از این جشنواره شدند.

ادامه مطلب

view:20 منبع: خبر انلاین - 3 ماه پیش