نامه سرگشاده محمدرضا نقدی به رئیس جمهور

معاون فرهنگی سپاه پاسداران نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور نوشت.

ادامه مطلب

view:25 منبع: دانا - 4 ماه پیش