نامه سرگشاده محمدرضا نقدی به رئیس جمهور

معاون فرهنگی سپاه پاسداران نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور نوشت.

ادامه مطلب

view:8 منبع: دانا - 1 ماه پیش