نامه سرگشاده محمدرضا نقدی به رئیس جمهور

معاون فرهنگی سپاه پاسداران نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور نوشت.

ادامه مطلب

view:40 منبع: دانا - 7 ماه پیش