نامه رییس جمهور به آیت الله جنتی راجع به FATF نبود

معاون پارلمانی رییس جمهور در مورد نامه رییس جمهور به آیت الله جنتی درباره تصویب لوایح چهارگانه ذیل FATF گفت: این نامه را من در جریان بودم، ولی راجع به FATF نبود - شعارسال:"معاون پارلمانی رییس جمهور در مورد نامه رییس جمهور به آیت الله جنتی درباره تصویب لوایح چهارگانه ذیل FATF گفت: این نامه را من در جریان بودم، ولی راجع به FATF نبود. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور ، در مورد نامه رییس جمهور به آیت الله جنتی ... منبع خبر: شعار سال دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:16 منبع: قطره - 5 ماه پیش