نامه حراست شهرداری قزوین مربوط به راننده‌های تاکسی نیست

شهردار قزوین گفت:نامه حراست شهرداری به رانندگان تاکسی و آژانس‌های شهر قزوین ارتباطی ندارد.

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش