نامه آخوندی خطاب به خبرنگاران

وزیر راه پس از حاشیه های ایجاد شده درباره برخوردش با یک خبرنگار خانم، نامه ای را منتشر کرد.

ادامه مطلب

view:95 منبع: تابناک - 1 سال پیش