نامه آب پیازی برای امام(ره)!

مدتی بود در اردوگاه های عراق اسیر بودم که به فکرم رسید برای امام نامه بنویسم. اما عراقی ها متن نامه های ما را می خواندند و نامه نگاری با امام می توانست حکم اعدام مرا به همراه داشته باشد.

ادامه مطلب

view:67 منبع: جام نیوز - 10 ماه پیش