ناظر سریلانکایی به پرچم مذهبی ایراد گرفت عکس

ناظر سریلانکایی دیدار ایران و کره به نصب پرچم های مذهبی در ورزشگاه آزادی ایراد گرفت.

ادامه مطلب

view:47 منبع: کاپ - 1 سال پیش