نابودی جنگل و خاک در "پهنه کلای" ساری فیلم

در روستای پهنه کلا شمالی شهرستان ساری در استان مازندران بخش بسیار زیادی از جنگل و کوه‌ها در حال تخریب و نابودی است.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش