میلی رباتی که دارو‌ها را در بدن انسان جابه‌جا می کند عکس

در سال های اخیر ربات های کوچک متعددی برای حرکت در بدن انسان و انتقال دارو طراحی شده اند اما یک میلی ربات جدید دستاوردهای تازه ای در این زمینه داشته است.

ادامه مطلب

view:64 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش