میزان ارز دولتی مسافران اینفوگرافیک

ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود.

ادامه مطلب

view:19 منبع: افکار - 4 ماه پیش