میرسلیم: بسیاری از بازداشتی ها قصد اغتشاش نداشتند

یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه بسیاری از بازداشتی های اعتراضات اخیر واقعا قصد اغتشاش نداشتند، اظهار کرد: - ایران > سیاست داخلی - همشهری آنلاین:یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه بسیاری از بازداشتی های اعتراضات اخیر واقعا قصد اغتشاش نداشتند، اظهار کرد: در صورتیکه این افراد وابستگی به گروهک های منافق و کشورهای خارجی نداشته باشند قطعا آزاد خواهند شد. مصطفی میرسلیم ... منبع خبر: همشهری آنلاین دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:37 منبع: قطره - 9 ماه پیش