میدان میوه و تره‌بار همدان میوه غرب کشور را تأمین می کند

رئیس شورای شهر همدان گفت: میدان بزرگ و جدید میوه و تره بار همدان می تواند غرب کشور را به خوبی پوشش دهد.

ادامه مطلب

view:35 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش