میانگین بارش استان حدود یک سوم بارش جهانی است

ادامه مطلب

view:24 منبع: قدس انلاین - 3 ماه پیش