میانگین بارش استان حدود یک سوم بارش جهانی است

ادامه مطلب

view:32 منبع: قدس انلاین - 5 ماه پیش