میانگین بارش استان حدود یک سوم بارش جهانی است

ادامه مطلب

view:13 منبع: قدس انلاین - 1 ماه پیش