مکانیزم جایگزین برای تامین ارز مسافران

کارشناسان و فعالان اقتصادی البته از ابتدا با سیاست تخصیص ارز مسافرتی در چارچوب مقرر شده از جانب دولت موافق نبودند و اعتقاد داشتند با این رویه هم حقوق اولیه مسافران برای تامین ارز به میزان مورد نیاز، ضایع می‌شود و هم به این ترتیب در شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور منابع ارزی دولت هدر می‌رود.

ادامه مطلب

view:16 منبع: افکار - 4 ماه پیش