ميزان ورودي آب به سدهاي کرمان 30 تا 40 درصد کاهش دارد

خبرگزاري آريا - کرمان - ايرنا - معاون عمراني استاندار کرمان با اشاره به اينکه ميزان ورودي آب به سدهاي اين استان نسبت به سال گذشته 30 تا 40 درصد کاهش داشته است گفت: امسال براي نخستين مرتبه در يکي از شهرستان هاي کرمان مجبور به جيره بندي آب خواهيم بود.

ادامه مطلب

view:20 منبع: آریا - 5 ماه پیش