مولاوردی :تعامل احزاب با هم باب گفتگو در یک جامعه را باز می‌کند

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت:تعامل احزاب با هم در یک جامعه باب گفتگو را باز می کند.

ادامه مطلب

view:32 منبع: انتخاب - 6 ماه پیش