موفقیت ۴ داور بوشهری در تستهای پیش فصل لیگ برتر

هر چهار داور استان بوشهر در تست پیش فصل لیگ برتر موفق ظاهر شدند.

ادامه مطلب

view:9 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش