موفقیت باشگاه خبرنگاران جوان مرکز لرستان در دو ماه پیاپی

باشگاه خبرنگاران جوان مرکز لرستان در دوماه پیاپی موفق به کسب عنوان سوم در بین باشگاه‌های خبرنگاران جوان کشور شد.

ادامه مطلب

view:56 منبع: باشگاه خبرنگاران - 11 ماه پیش