موضوع سوپرجام برای ما تمام شده است حالا فقط به لیگ فکر می کنیم

کاپیتان دوم پرسپولیسی ها می گوید آن ها دوست داشتند با پیروزی در زمین بازی قهرمان سوپرجام شوند.

ادامه مطلب

view:24 منبع: جام نیوز - 3 ماه پیش