موضوع آب شرب مطالبه به حق مردم خوزستان است

استاندار خوزستان موضوع آب شرب را مطالبه به حق مردم این استان عنوان کرد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش