موسیقی ایران در مسیر جهانی قرار دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه کنسرت ارکستر ملی به مسیر جهانی موسیقی ایران اشاره کرد.

ادامه مطلب

view:60 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش