موسیقی ایران در مسیر جهانی قرار دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه کنسرت ارکستر ملی به مسیر جهانی موسیقی ایران اشاره کرد.

ادامه مطلب

view:72 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش