مورد استفاده رشته‌های آبی مسواک چیست؟ عکس

اگر به رشته‌های آبی روی مسواک خود دقت کنید، می‌فهمید که رنگ آن‌ها تغییر می‌کند. این تغییر رنگ نشان دهنده موردی است که باید حتما به آن توجه کنیم.

ادامه مطلب

view:47 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش