موحدی کرمانی: برخی مسئولین از آمریکا می‌ترسند

نایب رییس اول مجلس خبرگان رهبری گفت: متاسفانه برخی مسئولین ما از آمریکا می ترسند،دشمن، دشمن است و دشمنی می‌کند، نباید ترس داشت، اما این وظیفه شما است که به مردم روحیه و امید دهید.

ادامه مطلب

view:61 منبع: عصر امروز - 1 سال پیش