موافقت اولیه تأسیس دانشگاه بین المللی D-8 در همدان

رییس دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت: موافقت های اولیه برای تأسیس دانشگاه بین المللی "دی هشت" در این دانشگاه اخذ شده است.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش