مهمترین هدف کاظمی برای جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نبود نظارت بازیگران تئاتر و سینما را با هم درگیر کرده است

میزان

ادامه مطلب

view:16 منبع: خبرپو - 4 ماه پیش