مهمترین هدف دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در این دوره نبود نظارت، بازیگران تئاتر و سینما را با هم درگیر کرده است

میزان

ادامه مطلب

view:9 منبع: خبرپو - 2 ماه پیش