مهمترین تغییرات صورت گرفته در رویکردهای رژیم صهیونیستی چیست؟

سند راهبردی جدید رژیم صهیونیستی به علت شکست‌های مکرر و حذف محور مقاومت رویکرد خود را از مقابله پیش دستانه و تهدیدات دیگر به راهبرد تلاش برای حفظ موجودیت تقلیل داده است.

ادامه مطلب

view:81 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش