مهمانی مهران مدیری در افریقای جنوبی فیلم

مدیری در جریان سفرش به آفریقای جنوبی، داخل قفس شیرها رفته و برای دقایقی مهمان ناخوانده این حیوان وحشی می‌شود.

ادامه مطلب

view:66 منبع: تیتر 1 - 6 ماه پیش