مهدی طارمی باعث ایجاد درگیری فیزیکی هواداران و دخالت پلیس شد

تمرین امروز سرخپوشان در حالی به پایان رسید که هواداران در واکنش به حرکت مهدی طارمی با یکدیگر درگیر شدند.

ادامه مطلب

view:65 منبع: ایلنا - 10 ماه پیش