مهاجری از کفشگری شکایت کرد

رضا مهاجری سرمربی پدیده خراسان به دلیل مصاحبه های متعدد کفشگری علیه خود از این بازیکن به مراجع قضایی شکایت کرد.

ادامه مطلب

view:66 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش