مهاجرین در ایران نقش بسزایی در سازندگی افغانستان خواهند داشت تلاش برای تسهیل تردد قانونی بین ایران و افغانستان

سفیر کبیر افغانستان در ایران گفت: مهاجرین در ایران نقش بسزایی در سازندگی افغانستان دارند و ما در حال رایزنی با مقامات ایران مبنی بر تسهیل رفت آمدهای قانونی مهاجرین به کشور هستیم.

ادامه مطلب

view:82 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش